Coaching rodzicielski

,,Cudowne dziecko, to zazwyczaj dziecko rodziców o bujnej wyobraźni” Jean Costeau

Szczęście dziecka jest największym szczęściem rodziców. Jak w codziennej twórczości dziecka, w jego świecie zabaw i przygód, w jego rozwoju intelektualnym, w codziennej nauce, świecie wartości, akceptacji i relacji z rówieśnikami być rodzicem? Jakim być rodzicem?

rodzinaPojawia się pytanie: Co jest ważne?

  • Jak tłumaczyć dziecku świat?
  • Jakiego języka używać?
  • Co to znaczy umieć słuchać co ono do mnie mówi?
  • Jak wsłuchiwać się w jego potrzeby, rozterki i smutki?
  • Kiedy umieć odpuścić?
  • Jak umiejętnie stosować granice?
  • Jakie stosować podziały, wzmacniać, pozwalać na błędy – równoważyć?
  • Jak wychować dziecko w ważnym dla mnie systemie wartości?
  • Jak wspierać, aby czuło się ważne, kochane, wartościowe i piękne takim jakie jest?

Szczęśliwe dziecko to dziecko rozwijające się pewnie u boku kochających go rodziców.